На русском языке

Maksuõiguse infokiri

Juuni 2009


Riigikohus jättis Sylvesteri kohtuasjas 17. juuni 2009. a kohtuotsusega muutmata Tartu Ringkonnakohtu ja Tartu Halduskohtu varasemad otsused, millega olid tühistatud Lõuna maksu- ja tollikeskuse poolt Sylvester AS-i endistele aktsionäridele tehtud maksuotsused.


Käesolevas infokirjas annab Riigikohtu seisukohtadest ülevaate vandeadvokaat ja partner Helmut Pikmets, kes esindas selles maksuvaidluses teiste esindajate seas Sylvesteri endisi aktsionäre. Lisaks käsitletakse infokirjas teisi maksuõiguse valdkonna aktuaalseid teemasid.
Loe edasi »


Sylvesteri maksuvaidlus: Riigikohus kinnitas maksuhalduri otsuste õigusvastasust

Helmut Pikmets

Riigikohtu 17. juuni 2009. a otsusega jäeti rahuldamata Maksu- ja Tolliameti Lõuna maksu- ja tollikeskuse kassatsioonkaebus Tartu Ringkonnakohtu 19.01.2009 kohtuotsusele. Tartu Ringkonnakohtu otsusega jättis kohus rahuldamata maksuhalduri apellatsioonkaebuse Tartu Halduskohtu 18. juuni 2008. a kohtuotsusele, millega halduskohus oli tühistanud kaebajate kohta tehtud maksuotsused.
Loe edasi »

Kas tulumaksumäära muutmine on põhiseadusega kooskõlas?

Jaak Parre

01.01.2008 jõustusid tulumaksuseaduse muudatused, millega koalitsioonipartnerid asusid ellu viima koalitsioonilepingus kokkulepitud eesmärki vähendada tulumaksumäär 2011. aastaks 18%-ni. Viidatud tulumaksuseaduse muudatuste alusel sätestati tulumaksumäärad aastate kaupa järgmiselt: 2008. a – 21%, 2009. a – 20%, 2010. a – 19% ning 2011. a ja edaspidi 18%.
Loe edasi »

Aktsiakapitali vähendamise maksustamine ehk kuidas saada riigieelarvesse 370 miljonit lisakrooni

Vaido Põldoja

Ajakirjanduses on taas üles kerkinud 2009. a tulumaksuseaduse (TuMS) valguses muutunud aktuaalseks maksuküsimus: osa- või aktsiakapitali vähendamise tulumaksustamine.
Loe edasi »

Sõiduauto erisoodustusmaksud – 01.01.2009 jõustunud muudatused

Sergei Jegorov

Alates 01.01.2009 on ettevõtlusega mitteseotud tegevuseks kasutatud tööandja sõiduauto erisoodustuse hinna ülempiir 4000 krooni iga nimetatud tegevuseks kasutatud sõiduauto kohta.
Loe edasi »

Veel selles uudiskirjas:

Maksuõiguse valdkonna kontaktisik:
Helmut Pikmets
vandeadvokaat ja partner
Tel: +372 626 4300
helmut.pikmets@varul.ee
Tallinna kontor
Ahtri 6A
10151 Tallinn
Tel: 626 4300
Faks: 626 4306
Tartu kontor
Kaluri 2
51004 Tartu
Tel: 730 1610
Faks: 730 1620
2009 © Advokaadibüroo Paul Varul. Kõik õigused kaitstud

Kui Te ei kuulu uudiskirja saajate hulka, kuid soovite edaspidi uudiskirja lugeda,
siis palun täitke tellimisvorm siin
Kui Te ei soovi saada Advokaadibüroo Paul Varul uudiskirja,
siis klikkige palun siin