Paul Varul uudiskirjad

Juhtorgani liikme vastutus

November 2009

Praeguse majanduskriisi olukorras, kus maksejõuetute äriühingute arv jätkuvalt suureneb, on juhtorganite liikmete vastutuse küsimused muutumas üha aktuaalsemaks. Meie seekordne uudiskiri ongi pühendatud äriühingute juhtorganite liikmete vastutusele. Eesmärgiks on anda juhatuse ja nõukogu liikmetele nõu, kuidas käituda nii, et ei oleks põhjust nende vastutuse kohaldamiseks. Ka rasketes oludes, kui äriühingul ei lähe kõige paremini, saab käituda nii, et juhtorgani liikmetele midagi isiklikult etteheidetavat ei ole. Selleks on oluline täpselt teada, millised on juhtorgani liikmete peamised kohustused ning milles seisneb nende vastutus. Loe edasi »

Maksuõiguse infokiri

September 2009

Kired Riigikogu tõstetud käibemaksumäära üle hakkavad vaibuma. Augustis teatas õiguskantsler, et käibemaksuvaidluses püstitatud õiguslik eesmärk on saavutatud ja luges oma menetluse käibemaksuvaidluses lõpetatuks. Õiguskantsler toonitas siiski, et igale maksumaksjale jääb vajaduse korral võimalus viia konkreetse kohtuasja kaudu oma õiguste kaitseks läbi põhiseaduslikkuse järelevalve.

Vaibumas ei ole aga teemad, mis puudutavad arvevabrikuid ning juhatuse liikmete ja teiste spetsialistide (finantsjuhid, raamatupidajad jt) vastutust täitmata maksukohustuse eest. Nendel teemadel selles infokirjas ka kirjutame, kuna ka maksuhaldur on viimasel ajal nendele küsimustele hakanud teravamat tähelepanu osutama. Samuti pöörame maksumaksjate tähelepanu hiljutistele seadusemuudatustele seonduvalt maksuvaidlustega. Loe edasi »

Maksuõiguse infokiri

Juuni 2009

Riigikohus jättis Sylvesteri kohtuasjas 17. juuni 2009. a kohtuotsusega muutmata Tartu Ringkonnakohtu ja Tartu Halduskohtu varasemad otsused, millega olid tühistatud Lõuna maksu- ja tollikeskuse poolt Sylvester AS-i endiste aktsionäride kohta tehtud maksuotsused.


Käesolevas infokirjas annab Riigikohtu seisukohtadest ülevaate vandeadvokaat ja partner Helmut Pikmets, kes esindas selles maksuvaidluses teiste esindajate seas Sylvesteri endisi aktsionäre. Lisaks käsitletakse infokirjas teisi maksuõiguse valdkonna aktuaalseid teemasid. Loe edasi »

Maksejõuetusõiguse infokiri

Märts 2009


Poolteist aastat tagasi alanud rahvusvaheline finantskriis on tänaseks jõuliselt edasi kandumas reaalmajandusse. Mitmed tunnustatud eksperdid arvavad, et käesoleval aastal olukord ei parane, vaid muutub pigem veelgi halvemaks. Finantskriisiga kaasneb reeglina ka usalduskriis, mis omakorda mõjub majandusele tervikuna negatiivselt. On arusaadav, et sellises olukorras soovivad kõik oma vara kaitsta ja kahjumeid vältida. Loe edasi »

Maksuõiguse valdkonna kontaktisik vandeadvokaat ja partner
Helmut Pikmets
helmut.pikmets@varul.ee
626 4300
Tallinna kontor
Ahtri 6A
10151 Tallinn
Tel: 626 4300
Faks: 626 4306
Tartu kontor
Kaluri 2
51004 Tartu
Tel: 730 1610
Faks: 730 1620
2009 © Advokaadibüroo Paul Varul. Kõik õigused kaitstud